کالکشن نیچر

مجموعه نیچر پارکت زنیت برای شما یکدستی و سادگی را به ارمغان می‌آورد. نیچر با بهره‌گیری از طرح‌های حقیقی اسکن شده از چوب درختان، در کنار ابعاد خاص آن تداعی کننده این حس است که تنه‌ی درختان تنومند در زیر پای شما قرار دارند. البته لمینیت‌های زنیت چوب‌شان از قطع درختان ایران تهیه نمی‌شود و کلیه مواد اولیه و تجهیزات زیرساختی مورد نیاز آن، برای حفظ منابع طبیعی کشور عزیزمان، از خارج از کشور تامین می‌گردد.

پارکت لمینیت زنیت - کالکشن نیچر - کد پاین
PINE
پارکت لمینیت زنیت - کالکشن نیچر - کد آسپن
ASPEN
پارکت لمینیت زنیت - کالکشن نیچر - کد میپل
MAPLE
BEECH
OAK