فروشگاه زنیت هوم شعبه بابلسر

نشانی: بابلسر، جنب درب اصلی شهرک دریا کنار، روبروی مجتمع پرشیا

تلفن فروشگاه: ۳۵۲۷۱۵۷۱۰۱۱

موبایل فروشگاه: ۰۹۱۱۳۱۸۲۲۹۶