کالکشن آلیانس

مجموعه آلیانس پارکت زنیت برای شما یکپارچگی و انعطاف را به ارمغان می‌آورد. آلیانس با بهره‌گیری از طرح‌های حقیقی اسکن شده از چوب درختان، در کنار ابعاد خاص آن تداعی کننده این حس است که تنه‌ی درختان تنومند در زیر پای شما قرار دارند. البته لمینیت‌های زنیت چوب‌شان از قطع درختان ایران تهیه نمی‌شود و کلیه مواد اولیه و تجهیزات زیرساختی مورد نیاز آن، برای حفظ منابع طبیعی کشور عزیزمان، از خارج از کشور تامین می‌گردد.

پارکت لمینیت زنیت - کالکشن آلیانس - کد ۲۴۰۳
2403
پارکت لمینیت زنیت - کالکشن آلیانس - کد ۲۴۴۰
2440
پارکت زنیت- کد ۲۴۶۰
2460
پارکت لمینیت زنیت - کالکشن آلیانس - کد ۲۴۱۰
2410
پارکت زنیت - کد ۲۴۲۶
2426
پارکت زنیت - کد ۲۴۲۴
2424
پارکت زنیت - کد ۲۴۱۷
2417
پارکت زنیت - کد ۲۴۱۹
2419
پارکت لمینیت زنیت - کالکشن آلیانس - کد ۲۴۵۰
2450