فروشگاه زنیت هوم شعبه رشت

نشانی: رشت، خیابان تختی، نبش توانبخشی

تلفن فروشگاه: ۳۲۱۱۶۳۸۹-۰۱۳

موبایل فروشگاه: ۰۹۱۱۵۶۲۳۲۳۰