آلبوم آزولیا

خطوط منحنی زیبا و عناصر گلدار روی کاغذ دیواری آزولیا هوهنبرگر، بسیار دلنشین هستند و در کنار یکدیگر یک جلوه مدیترانه‌ای خاصی ایجاد می‌کنند. از ویژگی‌های استثنایی این کاغذ دیواری روکش مات گچی آن است که از جنس پشم گوسفند می‌باشد.

نوع آلبوم: کاغذ دیواری

جنس: Non-Woven

استایل: طراحی‌های گل، گیاه و طبیعت

ابعاد رول: 0.53 متر در 10.05 متر

تکرار الگو: ۳۲ و ۶۴ سانتی متر