آلبوم آزوله

خطوط منحنی زیبا و عناصر گلدار روی کاغذ دیواری آزوله هوهنبرگر، بسیار دلنشین هستند و در کنار یکدیگر یک جلوه مدیترانه‌ای خاصی ایجاد می‌کنند. از ویژگی‌های استثنایی این کاغذ دیواری روکش مات گچی آن است که از جنس پشم گوسفند می‌باشد.

نوع آلبوم: کاغذ دیواری

جنس: Non-Woven

ابعاد رول: ۰/۵۳ متر در ۱۰ متر

تکرار الگو: ۳۲ و ۶۴ سانتی متر