فروشگاه زنیت هوم شعبه مشهد

نشانی: مشهد، خیابان فسطین، بین فلسطین ۱۸ و ۲۰

تلفن فروشگاه: 37658045-051