تحولی عظیم در راه است !

تحولی عظیم در راه است !

تحولی عظیم در راه است ! پلی گلاس دو رو براق در مجموعه کارخانجات ژیوار – زنیت برای اولین بار در کشور این نوید را به طراحان و معماران برجسته می دهد که دغدغه دو رو همرنگ و براق بودن MDF ها با استفاده از این محصول مرتفع خواهد شد . ژیوار در راستای احترام به سلیقه...