نگهداری و شستشوی پارچه دیواری

نگهداری و شستشوی پارچه دیواری

پارچه دیواری از نظر مراقبت و نگهداری دردسر خاصي ندارد. از نکاتی که باید به آن توجه کنید این است که پارچه در برابر اجسام نوک تیز حساس است و الياف و تار و پود پارچه صدمه می‌بیند. شستشوی پارچه دیواری تفاوت زیادی با کاغذ دیواری ندارد. اصول کلی درهر دو، استفاده از مواد...