PORTOFINO SAMARKANDA

آلبوم سمرقند یکی دیگر ازمجموعه آلبوم های برند پرتوفینو ایتاالیا است که همانند سایر آلبوم های این مجموعه طرح و نقوش منحصر به فردی را شامل می شود.
نام آلبوم سمرقند برگرفته از شهر تاریخی سمرقند یکی از قدیمی¬ترین ثروتمندترین شهر های تاریخی جاده باستانی ابریشم می باشد. طرح، نقش، بافت و رنگهای خاص و حتی رنگهای نقره ای موجود در این آلبوم که حس فلز را به بیننده القا میکند روایتگر خوبی از این شهر تاریخی است. نکته حائز اهمیت در این آلبوم حفظ اصالت ایتالیایی طراح در طرح کاغذ های آلبوم سمرقند است.

گالری آلبوم