شرکت ژیوار طبق رسم هر ساله خود از همکاران و نمایندگان فروش زنیت برای جلسه هم اندیشی و تعیین سیاست های فروش در سال جدید در محل هتل پارسیان آزادی دعوت به عمل آورد. در ابتدا چشم انداز سال جدید توسط مدیران شرکت ژیوار بیان شد و در ادامه نمایندگان به بیان نظرات دیدگاه های خود در جهت بالا بردن سطح خدمات و فروش با توجه به محل نمایندگی پرداختند.

در این دیدار از نمایندگان برتر فروش زنیت نیز تقدیر به عمل آورده شد.